Blackjack

Black Jack är ett välkänt och mycket populärt casinospel. Då och då dyker det upp i någon film, bok, i tv-program eller annan populärkultur, och det har förmodligen ökat både hur känt det är och graden av popularitet. Vem har inte önskat att vara som sin favoritkaraktär i en bok man gillar, och göra det den gör? Trots allt handlar väl populariteten till större del om annat än att man vill efterlikna sina favoritkaraktärer. Det är ett relativt enkelt spel, som trots det kan vara väldigt spännande och ge en stora vinster.

Spelets grunder

Black Jack är ett kortspel som spelas med vanliga kortlekar. Det vanligaste är att man använder sex kortlekar, men det kan variera. Det är ett spel som spelas mot dealern, alltså den person på casinot som delar ut kort, håller reda på vinster o dyl. På casinon online kan dealern vara datoriserad, men i casinon som har en live-del kan man möta en dealer som är en verklig människa. Då kan man följa det som händer genom att det filmas och direktsänds till en.

Spelet avgörs genom att man räknar ihop värdet av de kort man har på hand, och målet är att man ska komma så nära 21 som möjligt, men man får samtidigt inte hamna över 21. Får man mer än 21 kallas det att man blir tjock, och då förlorar man. Ska man vinna måste man dessutom vara närmare 21 än dealern.

Kortens värde

  • Ess är värt 11 eller 1
  • Klädda kort är värda 10
  • Tior är också värda 10
  • Kort med valör mellan 2-9 har det värde de visar

En spelomgång

Innan själva spelet börjar görs satsningarna. Efter det delar dealern ut två kort till spelaren och två till sig själv. Spelarens kort är öppna, de ligger alltså uppvända på bordet så att båda kan se dem. Av dealerns kort är bara det ena öppet.

Vad som händer efter de första två korten beror på hur bra korten var. Om man med sina första två kort får ett värde av 21 så har man fått Black Jack och vunnit. Det händer dock rätt sällan.

Om man inte fått Black Jack, men fått kort man tycker är helt ok, så kan man välja att stanna. Det kallas för Fold och innebär att man inte tar emot fler kort än de man fått. Har man fått kort med ett sammanlagt värde som är relativt högt kan det vara en bra idé, eftersom risken att bli tjock då ökar.

Vill man istället ha ett kort till kallas det för Hit. Det gör man när man tror att chansen finns att man kommer närmare 21 utan att det är för stor risk att bli tjock. Vanligt är att man tar ett nytt kort om man fått 16 eller lägre på de två första, men det är upp till varje spelare hur hon väljer.

Dessa två är de vanligaste alternativen, att antingen stanna eller ta emot ett kort till.

Fler alternativ innan spelet avgörs

Double är en möjlighet man har om man väljer att ta emot ett kort till. Då dubblar man den insats man gjorde från början. Double kan man göra innan man fått sitt kort, och har man valt att göra en Double kan man inte ta emot fler kort efter det.

Split är ett alternativ som kommer om man får två likadana kort, alltså till exempel två femmor (de behöver inte vara av samma färg, bara av samma valör). Då kan man dela på de två korten så det skapas två olika händer, och man får då två kort till så händerna blir som två starthänder. Efter det fortsätter spelet som vanligt. De två händerna är fristående från varandra och man kan inte flytta kort från den ena till den andra. Vid Split dubblas den insats man gjort, så att man satsat lika mycket per hand som man satsade på sin första hand.

Essets värde kan antingen vara 1 eller 11. Det normala är att värdet är 11, och om man har ett ess och korten sammanlagt är 21 eller lägre så kvarstår essets normala värde. Det kallas att man har en soft hand eller mjuk hand. Har man ett ess och får kort som har ett värde som blir mer än 21 räknas essets värde ner till 1 istället för att man blir tjock. Det kallas att man har en hard hand eller hård hand.

Tar dealern emot fler kort?

Även dealern kan ta emot fler kort. När spelaren gjort sina val vänds det dolda kortet hos dealern upp. Är det sammanlagda värdet då 17 eller mer brukar dealern inte få lov att ta emot fler kort, men är det lägre brukar det vara så att dealern måste ta emot fler kort. Ess, som dealern har, räknas vanligen inte ner utan är värda 11.

Vinnare

Den som hamnar närmast 21 utan att vara tjock är den som vunnit.